Get free lesson
Just type your contacts
Згода на обробку персональних данних
It's totally free
Надія україни
План забезпечення безперервної роботи бізнесу для МСБ під час COVID-19
(6 кроків)

Цей інструмент розроблено для підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) під час кризи, викликаної COVID-19. Цей інструмент, «План забезпечення безперервності бізнесу» (ПББ) дозволить вам:

1. Оцінити рівень ризику та вразливості вашого бізнесу; та
2. Розробити ефективну систему управління ризиками та надзвичайними ситуаціями для вашого бізнесу.

Мета цього інструменту – встановити ризик-профіль для вашого підприємства та рівень вразливості до COVID-19 щодо його впливу на ваших Працівників, Процеси, Прибутки та Партнерства ("4П").- Працівники: життя працівників та членів родини
- Процеси: операційна діяльність підприємства
- Прибутки: генерація доходу
- Партнерства: забезпечення середовища для здійснення господарських операцій

Інструмент, в основному, орієнтований на невеликі підприємства з обмеженими ресурсами, та поділений на дві частини.

1. Перша частина – це оцінка ризику, яку ви швидко можете зробити. Вона встановлює рівень ризику/вразливості вашого підприємства.
2. Друга частина інструменту – це процес, що складається з 6 кроків (в кінці наводиться приклад вигаданого підприємства), який допоможе вам розробити власний План забезпечення безперервної роботи бізнесу.
Частина 1: Визначення вашого ризик-профілю - самооцінка

Позначте вашу відповідь так/ні на питання, наведені нижче. В анкеті 60 питань, які поділені на чотири розділи, згідно з «4П»: Працівники, Процеси, Прибутки та Партнерства. Ви можете оцінити рівень вразливості свого бізнесу, порахувавши, скільки разів ви відповіли «так» у кожному розділі.Якщо ви не впевнені, або не знаєте, відповідайте «Так».


I. Працівники: Матриця ризику
Безпечне робоче середовище
1. В місцевості, де ви проводите свою операційну діяльність, існують поточні ризики для особистої безпеки, такі як висока кількість захворювань на COVID-19
2. Працівникам фізично небезпечно доставатися до/з роботи (наприклад, доводиться користуватися громадським транспортом, тощо).
3. Відбувається зростання кількості лікарняних/відсутності на робочому місці.
4. Природа мого бізнесу не дозволяє реорганізувати роботу так, щоб працівники могли працювати з дому (дистанційна робота).
5. У вас є складнощі із забезпеченням достатньої кількості засобів захисту (миючі засоби, антисептики, маски, рукавички, тощо).
6. Транспортні засоби, які використовуються для потреб бізнесу, (наприклад, доставка товарів або перевезення персоналу) ще не забезпечені антисептиками та не проходять регулярної обробки.
7. У працівників стало більше домашніх обов’язків через закриття шкіл чи хворих членів родини.
8. Були випадки внутрішнього зараження COVID-19 через працівників або членів їхніх родин.
9. Працівники менш мотивовані через стресове робоче середовище, до якого призвели заходи з запобігання розповсюдження COVID-19.
10. Працівники звільняються через потенційні або фактичні проблеми з з безпекою та/або випадки, що вже відбулися.
11. Дискримінаційна/принижуюча поведінка серед працівників призвела до погроз та залякування колег.
12. Під час роботи необхідний тісний контакт з клієнтами/постачальниками.
13. Працівники пережили особисту травму через хворобу або смерть родича через COVID-19.
14. Для виконання цілей виробництва/надання послуг потрібно бути фізично близько до колег
15. Жоден працівник не відповідає за щоденний огляд ризиків та офіційних рекомендацій стосовно COVID-19.
16. Недостатня кількість або відсутність процедур з само-перевірок для виявлення небезпек, які можуть призвести до поширення COVID-19 (наприклад, регулярних медичних оглядів).
17. У вас проводиться мало (або не проводяться взагалі) перевірок приміщень для визначення поточних або виникаючих небезпек (наприклад, зон, до яких торкаються найчастіше).
18. Працівникам наразі не надається пряме навчання (або доступ до навчання) щодо готовності до COVID-19 та базових заходів для захисту себе та інших.
19. В моєму бізнесі немає процесу передачі органам охорони здоров’я даних про відомі або підозрювані випадки зараження COVID-19 працівників або відвідувачів у приміщеннях підприємства.
II. Процеси: Матриця ризику
Будівлі та техніка
20. У вас виникли труднощі з доступом до обладнання та техніки від постачальників, необхідної для ведення вашого бізнесу.
21. Відбулися збої або значні затримки з наданням технічного обслуговування, яке вам необхідне для підтримки робочого стану ключового обладнання та техніки
22. Ваш бізнес (наприклад, працівники, обладнання та худоба) не застраховані ані повністю, ані часткого
Запаси та сировина
23. Великий відсоток сировини ви імпортуєте.
24. У вас виникли затримки із забезпеченням сировини / необхідних виробничих ресурсів через порти.
25. У вас виникли труднощі із забезпеченням основних запасів та сировини
26. Ваше підприємство зазнало негативного впливу через посилені урядові обмеження/вимогиe (наприклад, через часті медичні перевірки затримується прийом/доставка продукції).
27. Ваші основні запаси та/чи сировина зберігаються лише в одному місці.
III. Прибутки: Матриця ризику
Ринки
28. Обмеження, пов’язані з COVID-19, негативно впливають на ваших клієнтів та Їхню здатність купувати вашу продукцію чи послуги.
29. Офіційні урядові заходи щодо захисту здоров’я населення негативно впливають на ваші продажі.
30. Великий відсоток ваших товарів/послуг спрямований не на внутрішні ринки
31. Ці ринки розташовані в країнах з середнім та високим рівнем ризику.
32. На цих ринках спостерігається зниження продажів.
Постачальники
33. Обмеження негативно впливають на ваших основних постачальників та їхню здатність постачати матеріали вашому підприємству.
34. Ви зазнали збій у постачаннях через посилені урядові обмеження
35. У вас лише один маршрут поставок для ваших ключових постачальників.
36. У вас немає альтернативних постачальників, які б забезпечили товари та послуги у випадку збою.
37. Ви сильно залежите від іноземних постачальників у більшості основних матеріалів та сировини для бізнесу (більше 75% основних матеріалів)
Суспільство
38. Спостерігається зростання «суспільної» нетерпимості та упередження, про що свідчать, зокрема, медіа, вуличні демонстрації та політичний дискурс.
39. Поточне медійне середовище негативно вплинуло на бізнес-середовище.
Економічне середовище
40. COVID-19 впливає на економічну діяльність, яка має безпосередній вплив на Ваш бізнес чи ринки, на яких ви працюєте, або ви очікуєте такого впливу.
41. На ринках, де ви працюєте, спостерігається зростання рівня безробіття.
42. Спостерігалось зростання фактичної злочинної діяльності або підвищений ризик злочинної діяльності, спрямованої на ваше підприємство внаслідок послабленої економічної діяльності.
43. Відбулось різке зростання ціни на матеріали та інші товари, необхідні для проведення вашої операційної діяльності.
IV. Партнерства: Матриця ризику
Комунальні послуги (вода, електрика, зв'язок, каналізація)
44. Відбуваються значні або постійні перебої в наданні ключових комунальних послуг (вода, електрика, звязок, каналізація), які негативно вплинули на ваш бізнес, чи на ринки, де ви працюєте.
45. Відбуваються значні або постійні перебої в наданні ключових комунальних послуг (вода, електрика, звязок, каналізація), які негативно вплинули на ваших працівників (наприклад, каналізацію вдома).
46. Сталася негативна або раптова зміна вартості комунальних послуг.
47. Відбулось зростання корупційної діяльності у сфері доступу до комунальних послуг або громадської інфраструктури (наприклад, охорони здоровя).
Треті сторони (клієнти, конкуренти та фінансові провайдери)
48. Обмеження з COVID-19 негативно впливають на ваших конкурентів та їхню здатність залишатися конкурентоспроможними.
49. Обмежена або повністю відсутня співпраця з конкурентами – у сфері обміну засобами та практиками, спрямованими на безпеку та збереження здоровя.
50. Обмежена або відсутня співпраця з конкурентами – у сфері обміну запасами.
51. Обмежена або відсутня співпраця з конкурентами – у сфері обміну обладнанням.
52. Стало складніше отримати доступ до фінансів, або поведінка провайдерів фін послуг (наприклад, підвищились кредитні зобов'язання, менший вибір провайдерів, тощо), негативно впливає на діяльність вашого підприємства.
Громадська інфраструктура (телекомунікації, дороги, порти)
53. Введено обмеження на доступ до громадської інфраструктури, які негативно впливають на ваше підприємство, ринки, де ви працюєте, чи ваших працівників.
54. Зросла вартість користування громадською інфраструктурою, що негативно впливає на ваше підприємство чи на ринки, де ви працюєте.
Політичне та регуляторне середовище
55. Відбулися негативні або раптові зміни правил (наприклад, законів та нормативних актів), які негативно впливають на ваше підприємство або ринки, де ви працюєте.
56. Зростає непевність у політичному/регуляторному середовищі, що може негативно вплинути на ваше підприємство чи ринки, де ви працюєте.
57. Чи відбулись негативні або раптові зміни правил (наприклад, законів та нормативних актів), які негативно впливають на ваших працівників?
58. Уряд ще не ввів субсидії (наприклад, на оренду або зарплатню), які могли б допомогти моєму бізнесу та працівникам під час епідемії COVID-19.
Загальне здоров'я
59. Були запроваджені, або є попередження про запровадження заходів, таких як надзвичайний стан або значні обмеження на свободу пересування.
60. У моєму бізнесі немає плану дій у надзвичайних/кризових ситуаціях.
Made on
Tilda